Υπευθυνότητα (Responsibility)

 

Αναλαμβάνουμε κάθε ασθενή και κάθε πάθηση με αίσθημα βαθιάς υπευθυνότητας. Για εμάς, ο κάθε ασθενής αποτελεί μία μοναδική και ξεχωριστή περίπτωση, που πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντοτε ανάλογα με τις δικές της ανάγκες.