Εξωστρέφεια (Extroversion)

 

Σκεπτόμαστε με εξωστρέφεια και μεταφέρουμε την υπεροχή του Οφθαλμολογικού Κέντρου Αποκατάστασης Χαμηλής Όρασης Low Vision Clinic εκτός των ελληνικών συνόρων. Με βάση την ποιότητα και τη μοναδική ταυτότητα των ιατρικών υπηρεσιών μας, δεχόμαστε ασθενείς από όλο τον κόσμο.