Αριστεία (Excellence)

 

Δραστηριοποιούμαστε με απόλυτη εντιμότητα και πιστή τήρηση του νόμου του Ιπποκράτη και όλων των ιατρικών κανονισμών και δεσμεύσεων.