Υψηλή Μυωπία

 

Η μυωπία δεν είναι πάθηση αλλά οφθαλμολογική διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία το άτομο βλέπει θολά τα αντικείμενα σε απόσταση. Η μυωπία μπορεί να ξεκινήσει στη σχολική ηλικία και να εξελίσσεται μέχρι την ενηλικίωση του ατόμου, αφού το μάτι συνεχίζει να αναπτύσσεται.
Ακόμη, δεν είναι σπάνιο ένας ενήλικας να αναπτύξει μυωπία είτε λόγω οπτικού στρες είτε λόγω κάποιου προβλήματος υγείας όπως ο διαβήτης.

Πως μετριέται η μυωπία
Η μυωπία μετριέται σε διοπτρίες (βαθμούς). Χωρίζεται σε:

  • Ήπια μυωπία. Έως 3 διοπτρίες
  • Μέτρια μυωπία. 3 έως 6 διοπτρίες
  • Μεγάλη μυωπία. 6 έως 9 διοπτρίες
  • Κακοήθης μυωπία. 9 διοπτρίες και άνω

 Υψηλή μυωπία

Με τον όρο “υψηλή μυωπία” εννοούμε μια πιο σοβαρή μορφή της μυωπίας, όπου ο βολβός του ματιού απλώνεται πάρα πολύ, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει σχισμές στον αμφιβληστροειδή και σε κάποιες περιπτώσεις αποκόλλησή του. Όταν ένα άτομο έχει υψηλή μυωπία είναι καλό να εξετάζεται τακτικά.

Αντιμετώπιση υψηλής μυωπίας

Τα γυαλιά της μυωπίας δεν αποτελούν τρόπο θεραπείας, ούτε επηρεάζουν την πορεία ανάπτυξής της. Η μυωπία θα ακολουθήσει την πορεία της είτε φορά κανείς γυαλιά είτε όχι.

Η υψηλή μυωπία αντιμετωπίζεται με εγχείρηση (αφαίρεση κρυσταλλοειδούς φακού ή/και διαθλαστική χειρουργική/laser) που επιτρέπει σε πολλά άτομα να απαλλαγούν από τα γυαλιά οράσεως και τους φακούς επαφής. Κατάλληλοι υποψήφιοι για επέμβαση με laser είναι άτομα ηλικίας τουλάχιστον 20 ετών και άνω. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει διαφοροποιηθεί η όρασή τους τον τελευταίο χρόνο.

Στο Οφθαλμολογικό Κέντρο Αποκατάστασης Χαμηλής Όρασης Low Vision Clinic έχουμε αντιμετωπίσει πολλά περιστατικά υψηλής μυωπίας με θεαματικά αποτελέσματα.