Στραβισμός

 

Στραβισμός είναι η κατάσταση στην οποία μόνο το ένα μάτι είναι στραμμένο προς το αντικείμενο που θέλει να κοιτάξει ο ασθενής με το άλλο μάτι να είναι γυρισμένο προς άλλη κατεύθυνση. Ο στραβισμός προσβάλλει περίπου το 4% των παιδιών ηλικίας μικρότερης των 6 ετών.

Είδη στραβισμού

Ο στραβισμός μπορεί να είναι:

Φυσιολογικός

Παρατηρείται τους πρώτους μήνες της ζωής και εξαφανίζεται χωρίς να χρειάζεται θεραπεία.

Ψευδοστραβισμός

Όταν ένα παιδί δίνει την εντύπωση ότι στραβίζει, καθώς τα χαρακτηριστικά του προσώπου του δεν έχουν έρθει ακόμη στην τελική τους θέση.

Παθολογικός

Χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την κατεύθυνση του ματιού που παρουσιάζει το πρόβλημα:

  • Συγκλίνων στραβισμός, όταν το μάτι είναι προς τα μέσα
  • Αποκλίνων στραβισμός, όταν το μάτι είναι προς τα έξω
  • Ανωτροπία, όταν το μάτι είναι προς τα πάνω
  • Υποτροπία, όταν το μάτι είναι προς τα κάτω

Στραβισμός και παιδί

Το παιδί με στραβισμό έχει την εντύπωση της διπλής εικόνας για τα αντικείμενα. Εφ’ όσον αποκλειστεί άμεσα από τον ειδικό οφθαλμίατρο κάποια υποκείμενη πάθηση, η θεραπεία πρέπει να ξεκινήσει έγκαιρα συνήθως με χορήγηση γυαλιών και με κλείσιμο του ματιού που δεν έχει στραβισμό. Αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα τότε το παιδί μπορεί να αποκτήσει προβλήματα μειωμένης όρασης στο μάτι που πάσχει, που μπορεί να εξελιχθεί σε αμβλυωπία. Στόχος είναι το μάτι να αναπτύξει σταδιακά οπτική οξύτητα.

Αντιμετώπιση

Η αποκατάσταση του ματιού με στραβισμό γίνεται είτε με την εφαρμογή ειδικών γυαλιών είτε χειρουργικά.

Στo Οφθαλμολογικό Κέντρο Αποκατάστασης Χαμηλής Όρασης Low Vision Clinic με επικεφαλής τον Dr Καρδιτσά, ειδικευμένο και στην παιδοοφθαλμολογία είναι σε θέση να δώσει λύσεις σε κάθε πρόβλημα παιδικού στραβισμού, αλλά και να αντιμετωπίσει επιτυχώς τον στραβισμό και σε ενήλικες.