Σκλήρυνση κατά πλάκας

 

Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα του κεντρικού νευρικού συστήματος που χαρακτηρίζεται από οφθαλμολογικές και νευρολογικές διαταραχές. Είναι μία χρόνια νόσος που προκαλεί τη σταδιακή καταστροφή των νεύρων, του εγκεφάλου και των οφθαλμών.

Συμπτώματα

Η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί με ξαφνική απώλεια όρασης στο ένα μάτι. Έτσι, ο πρώτος γιατρός που θα έρθει σε επαφή με το άτομο που νοσεί μπορεί να είναι ο οφθαλμίατρος. Αυτή η απώλεια μπορεί να συνοδεύεται από κεφαλαλγία, πόνο του ματιού όταν γίνονται κινήσεις του οφθαλμού κλπ.

Ένα άλλο πρώιμο σύμπτωμα της σκλήρυνσης κατά πλάκας που συγκαταλέγεται στα οφθαλμολογικά προβλήματα, είναι ο νυσταγμός (ασθένεια κατά την οποία τα μάτια κάνουν ακούσια επαναλαμβανόμενες και γρήγορες κινήσεις). Το πρόβλημα όρασης δημιουργείται διότι το μάτι δε μπορεί να εστιάσει σταθερά σε ένα αντικείμενο.

Οπτική νευρίτιδα και σκλήρυνση κατά πλάκας

Οπτική νευρίτιδα αποκαλείται κάθε φλεγμονή του οπτικού νεύρου. Η οπτική νευρίτιδα είναι μία πάθηση που σχετίζεται με τα συμπτώματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι ασθενείς με οπτική νευρίτιδα θα εκδηλώσουν σκλήρυνση κατά πλάκας. Ωστόσο έχει διαπιστωθεί ότι:

  • Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας θα εμφανίσουν και οπτική νευρίτιδα
  • Ασθενείς με οπτική νευρίτιδα εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο να εκδηλώσουν και σκλήρυνση κατά πλάκας

Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια νόσος με συμπτώματα που ποικίλουν σε ένταση. Σε σοβαρά περιστατικά μπορεί να προκληθεί παράλυση, μειωμένη λειτουργία του εγκεφάλου ή απώλεια της όρασης.

Στo Οφθαλμολογικό Κέντρο Αποκατάστασης Χαμηλής Όρασης Low Vision Clinic διαθέτουμε την πείρα και τον εξοπλισμό για να ελέγξουμε και να επιβεβαιώσουμε ή να απορρίψουμε τυχόν σύνδεση της οπτικής νευρίτιδας με σκλήρυνση κατά πλάκας και έναρξη προγράμματος αποκατάστασης χαμηλής όρασης και εφαρμογή ειδικών βοηθημάτων για βελτιοποίηση της ποιότητας ζωής.