Ραγοειδίτιδα – Ιριδοκυκλίτιδα

 

Ο ραγοειδής χιτώνας είναι το μεσαίο από τα 3 συνολικά στρώματα που αποτελούν το τοίχωμα του ματιού (με τα άλλα δύο να είναι εσωτερικά ο αμφιβληστροειδής και εξωτερικά ο σκληρός χιτώνας του ματιού). Ο ραγοειδής χιτώνας αποτελείται από την ίριδα και το ακτινωτό σώμα προς τα εμπρός και τον χοριοειδή χιτώνα προς τα πίσω.

Ραγοειδίτιδα

Οι φλεγμονές του ραγοειδούς χιτώνα ονομάζονται ραγοειδίτιδες. Ταξινομούνται σε πρόσθιες, οπίσθιες και ενδιάμεσες και μπορεί να είναι οξείες, υποξείες ή χρόνιες. Η αιτιολογία της ραγοειδίτιδας είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Μπορεί να είναι είτε εξωγενής, λόγω τραύματος ή επέμβασης είτε ενδογενής λόγω φλεγμονής ή μολυσματικής πάθησης όπως φυματίωση ή σύφιλη.

Ιριδοκυκλίτιδα

Η ιριδοκυκλίτιδα είναι η πρόσθια ραγοειδίτιδα και αποτελεί την πλέον συχνή μορφή της πάθησης.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα της ραγοειδίτιδας είναι τα εξής:

  • Πόνος
  • Φωτοφοβία
  • Δακρύρροια
  • Βλεφαρόσπασμος
  • Μείωση της όρασης
  • Κόκκινο μάτι λόγω της έντονης υπεραιμίας που παρουσιάζει η ίριδα και ο επιπεφυκότας

Αντιμετώπιση

Η θεραπεία για τη ραγοειδίτιδα μπορεί να είναι πολύ δύσκολη εάν δεν έχει βρεθεί ο αιτιολογικός παράγοντας. Συμπτωματικά, εφαρμόζεται κολλύριο ατροπίνης για τη μείωση του πόνου ενώ χορηγούνται επίσης κορτικοστεροειδή, με τη μορφή κολλυρίου ή ενέσεων, για τον περιορισμό της φλεγμονής. Εάν ανακαλυφθεί πιθανή παθολογική αιτία, επιβάλλεται συστηματική θεραπεία.

Στo Οφθαλμολογικό Κέντρο Αποκατάστασης Χαμηλής Όρασης Low Vision Clinic η διάγνωση της ραγοειδίτιδας και τις ιριδοκυκλίτιδας καθώς και η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της είναι άμεση και αποτελεσματική.