Νόσος Stargardt

Η νόσος του Stargardt είναι μια μορφή εκφύλισης της ωχράς κηλίδας που ξεκινά στην παιδική ηλικία και οδηγεί προοδευτικά σε τύφλωση. Η νoσος του Stargardt επηρεάζει ένα πολύ μικρό ποσοστό των παιδιών και έχει παρόμοια συμπτώματα με αυτά της ηλιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας.

Η νόσος που εμφανίζεται εξίσου σε αγόρια και κορίτσια, κληρονομείται όταν οι γονείς φέρουν μεταλλάξεις του υπεύθυνου γονιδίου για την ασθένεια. Σε προχωρημένα στάδια της νόσου, η εξέλιξη της απώλειας της όρασης μεταβάλλεται από οπτική οξύτητα 5/10 σε 1/20.

Συμπτώματα

Το παιδί παρουσιάζει θολή όραση και παραμορφωμένη αντίληψη των αντικειμένων. Ακόμη, μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα στην ανάγνωση ή δυσκολία να δει καλά όταν ο φωτισμός είναι χαμηλός. Έχει δυσκολία προσαρμογής στο σκοτάδι και απώλεια κεντρικής όρασης μεταξύ έξι και δώδεκα ετών.

Πως εξελίσσεται η νόσος Stargardt;

Δεν είναι εύκολο να προκαθοριστεί η πορεία της νόσου γατί υπάρχουν διαφορές ακόμα και μεταξύ των μελών της ίδιας οικογένειας. Ο ασθενής μπορεί να φτάσει μέχρι και τη μέση ηλικία μέχρι η νόσος να επιδεινωθεί. Τα σημαντικότερα συμπτώματα είναι η θολή όραση, οι δυσκολίες όρασης σε χαμηλό φωτισμό και η δυσκολία στην αναγνώριση των οικείων προσώπων.

Αντιμετώπιση

Η νόσος Stargardt δεν είναι ακόμη θεραπεύσιμη. Αντιμετωπίζεται εν μέρει και η εξέλιξη της επιβραδύνεται με τη χρήση Βοηθημάτων Χαμηλής Όρασης. Δημιουργούνται γυαλιά απολύτως εξατομικευμένα τα οποία αυξάνουν βαθμιαία την όραση, εφόσον χρησιμοποιούνται συστηματικά και σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.

Στo Οφθαλμολογικό Κέντρο Αποκατάστασης Χαμηλής Όρασης Low Vision Clinic διαγιγνώσκουμε τη νόσο Stargardt και προσφέρουμε τα πιο κατάλληλα Βοηθήματα Χαμηλής Όρασης για την αντιμετώπισή της.