Νυσταγμός

 

Νυσταγμός είναι η ασθένεια κατά την οποία τα μάτια κάνουν ακούσια ταχείες, επαναλαμβανόμενες κινήσεις, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση: οριζόντιες, κάθετες ή κυκλικές. Ο νυσταγμός μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όρασης καθώς το μάτι δε μπορεί να εστιάσει σταθερά σε ένα αντικείμενο.

Τύποι νυσταγμού

Ο νυσταγμός (που δεν πρέπει να συγχέεται με το νευρικό τικ) μπορεί να είναι συγγενής ή επίκτητος. Ο συγγενής νυσταγμός εκδηλώνεται νωρίς σε βρέφη 6 εβδομάδων έως 3 μηνών, μπορεί να είναι κληρονομικός ή άγνωστης αιτιολογίας και τείνει να είναι οριζόντιος και συμμετρικός.

Ο επίκτητος νυσταγμός εμφανίζεται σε μεγαλύτερη ηλικία και οι αιτίες που μπορεί να τον προκαλέσουν είναι πολλές και σε αρκετά περιστατικά σχετίζεται με σοβαρές ιατρικές καταστάσεις.

 Ποιες παθήσεις σχετίζονται με το νυσταγμό;

Ενήλικες και παιδιά που πάσχουν από νυσταγμό επιβάλλεται να εξετάζονται από οφθαλμίατρο για να διαπιστωθεί αν αυτός συνδέεται με άλλες παθήσεις. Μερικές από τις παθήσεις που συνδέονται με το νυσταγμό είναι:

 • Αλφισμός
 • Αμβλυωπία
 • Ανιριδία
 • Αχρωματοψία
 • Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο (αιτία επίκτητου νυσταγμού σε ηλικιωμένους)
 • Καταρράκτης
 • Κολόβωμα αμφιβληστροειδούς
 • Προβλήματα στο εσωτερικό του αυτιού
 • Στραβισμός
 • Συγγενής αμαύρωση Leber
 • Υποπλασία οπτικού νεύρου

Συμπτώματα

Τα παιδιά που πάσχουν από νυσταγμό βλέπουν τα αντικείμενα κάπως θολότερα. Σε άτομα που ο νυσταγμός ξεκίνησε στην ενήλικη ζωή τα αντικείμενα φαίνονται να ταλαντώνονται και να κινούνται. Ακόμη τα άτομα με νυσταγμό τείνουν να στρέφουν ή να κλίνουν το κεφάλι τους, αναζητώντας την “ουδέτερη ζώνη” όπου ο νυσταγμός δεν είναι τόσο έκδηλος και η όραση τους είναι καλύτερη.

Ένα παιδί με νυσταγμό που τείνει να στρέφει το κεφάλι του δεν πρέπει να αποθαρρύνεται και είναι σωστό ο δάσκαλος του να είναι ενήμερος, ώστε το παιδί να έχει τη θέση στην τάξη που θα του επιτρέπει να έχει καλύτερη οπτική επαφή.

Αντιμετώπιση

Η χρήση ειδικών γυαλιών και φακών επαφής μπορεί να διορθώσει κάποιες διαθλαστικές ανωμαλίες. Συνήθως οι φακοί είναι πιο αποτελεσματικοί. Ακόμη, ορισμένα φάρμακα μπορεί να βοηθήσουν. Τέλος, η χειρουργική επέμβαση ενδείκνυται για ορισμένα άτομα με νυσταγμό. Αυτό που επιτυγχάνεται με την επέμβαση είναι  να μειωθεί το εύρος του νυσταγμού και να μετριαστεί η κλίση στην στροφή του κεφαλιού. Μετά την επέμβαση η όραση του ασθενή μπορεί να  βελτιωθεί, αλλά ο νυσταγμός δεν θα εξαλειφθεί πλήρως.

Στo Οφθαλμολογικό Κέντρο Αποκατάστασης Χαμηλής Όρασης Low Vision Clinic έχουμε τα διαγνωστικά μέσα και την εμπειρία για να προτείνουμε την κατάλληλη αντιμετώπιση σε κάθε περιστατικό νυσταγμού, ανεξαρτήτως ηλικίας.