Νευροοφθαλμολογικές Παθήσεις

 

Το οπτικό νεύρο αποτελεί το σημείο συγκέντρωσης όλων των νευρικών ινών από τον αμφιβληστροειδή. Οι παθήσεις του έχουν, κάποιες φορές πολύ σημαντική επίδραση στην όραση και πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά. Συνοπτικά, οι σημαντικότερες παθήσεις του οπτικού νεύρου είναι οι εξής:

Οπτική νευρίτιδα

Είναι η φλεγμονή του οπτικού νεύρου. Η πάθηση εκδηλώνεται με απότομη ελάττωση της όρασης, της αίσθησης φωτεινότητας και της χρωματικής αντίληψης. Τα συμπτώματα συνοδεύονται συχνά από πόνο στο πίσω μέρος τον ματιών, κυρίως κατά τη διάρκεια των οφθαλμικών κινήσεων. Η όραση επιδεινώνεται τις πρώτες εβδομάδες και κατόπιν, στους περισσότερους ασθενείς επέρχεται σταδιακή βελτίωση.

Πρόσθια ισχαιμική νευρική οπτικοπάθεια

Οφείλεται σε μερικό ή ολικό έμφραγμα του πρόσθιου τμήματος του οπτικού νεύρου. Είναι αρκετά συχνή σε άτομα μέσης και μεγάλης ηλικίας ενώ εκδηλώνεται με αιφνίδια απώλεια όρασης. Η συχνότερη μορφή της οφείλεται κυρίως στην αρτηριοσκλήρυνση. Μία δεύτερη, σπανιότερη, αλλά πιο σοβαρή μορφή, συνοδεύει την κροταφική αρτηρίτιδα, μία αυτοάνοση συστηματική πάθηση.

Οπτική νευροπάθεια του Leber

Εκδηλώνεται με οξεία, ανώδυνη, προοδευτική και μόνιμη ελάττωση της όρασης. Η επιδείνωση της πάθησης διαρκεί μέρες ή μήνες και σχεδόν χωρίς εξαίρεση, γίνεται αμφοτερόπλευρη μέσα σε λίγες εβδομάδες ή μήνες από την προσβολή του πρώτου ματιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν σχετίζεται με την συγγενή αμαύρωση του Leber.

Τοξικές οπτικές νευροπάθειες

Περιλαμβάνονται δυο παθήσεις. Η αλκοολική οπτική νευροπάθεια που προκαλείται από την υπερβολική έκθεση σε αλκοόλη και οι νευροπάθειες που οφείλονται στην τοξική δράση διαφόρων φαρμάκων.

Οι ιατροί στο Οφθαλμολογικό Κέντρο Αποκατάστασης Χαμηλής Όρασης Low Vision Clinic έχουν την επιστημονική κατάρτιση και τον υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για να διαγνώσουν έγκαιρα οποιαδήποτε νευροοφθαλμολογική πάθηση και να την αντιμετωπίσουν.