Θρόμβωση Φλέβας Αμφιβληστροειδή

 

Η θρόμβωση φλέβας αμφιβληστροειδή είναι μία επικίνδυνη αγγειακή διαταραχή που μπορεί να προκαλέσει μέχρι και τύφλωση. Όταν το πρόβλημα δημιουργείται στο οπτικό νεύρο, η απόφραξη αφορά όλη τη φλέβα και ονομάζεται θρόμβωση κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς. Στην περίπτωση που το πρόβλημα δημιουργείται περιφερικά, τότε μιλάμε για θρόμβωση κλάδου φλέβας.

Παράγοντες εκδήλωσης

Η θρόμβωση φλέβας αμφιβληστροειδή εκδηλώνεται κατά κανόνα μετά το εξηκοστό έτος. Όταν εμφανιστεί σε μικρότερες ηλικίες είναι συνήθως απόρροια κάποιου συστηματικού νοσήματος. Οι συνηθέστεροι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στην πάθηση είναι: 

  • Σακχαρώδης διαβήτης
  • Δρεπανοκυτταρική αναιμία
  • Στένωση έσω καρωτίδας
  • Θρομβοκυτταραιμία
  • Αρτηριοσκλήρυνση
  • Αρτηριακή υπέρταση
  • Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
  • Αυτοάνοσες παθήσεις

 Συμπτώματα

Η θρόμβωση φλέβας αμφιβληστροειδή εμφανίζει σαν κύριο σύμπτωμα την ξαφνική μείωση της όρασης.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται με βυθοσκόπηση όπου θα εξεταστεί το εσωτερικό του πίσω μέρους των ματιών. Επίσης διεξάγονται και αιματολογικές εξετάσεις, καθώς και μέτρηση της αρτηριακής και ενδοφθάλμιας πίεσης. Για να ελεγχθεί τυχόν οίδημα στην ωχρά κηλίδα προχωράμε σε οπτική τομογραφία συνοχής (OCT).

 Αντιμετώπιση

Η θρόμβωση φλέβας αμφιβληστροειδή δεν θεραπεύεται. Αυτό όπως που μπορεί να αντιμετωπιστεί είναι οι επιπλοκές της πάθησης. Η ισχαιμία του αμφιβληστροειδή αντιμετωπίζεται με φωτοπηξία laser. . Όταν υπάρχει οίδημα στην ωχρά κηλίδα συνήθως χρειάζεται να γίνει ενδοϋαλοειδική ένεση (anti-VEGF ή/και κορτιζόνη) ή τοποθέτηση εμφυτεύματος που απελευθερώνει σταδιακά αυτούς τους παράγοντες.

Πρόληψη

Ο μοναδικός τρόπος πρόληψης είναι η ρύθμιση του σακχάρου, της υπέρτασης και της χοληστερίνης. Η διακοπή του καπνίσματος συνιστάται όπως και η σωστή διατροφή. Τέλος, είναι πολύ σημαντική η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Εάν έχει προσβληθεί μόνο το ένα μάτι, είναι πιθανό να προσβληθεί και το άλλο σε ποσοστό περίπου 5% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Στo Οφθαλμολογικό Κέντρο Αποκατάστασης Χαμηλής Όρασης Low Vision Clinic μπορούμε να σας δώσουμε σωστή και γρήγορη διάγνωση, καθώς και να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της θρόμβωσης φλέβα αμφιβληστροειδή όπως επιτάσσει η επιστήμη με ολιστική προσέγγιση.