Επιπλοκές από Οφθαλμολογικές Επεμβάσεις

 

Στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οφθαλμολογικές χειρουργικές επεμβάσεις έχουν σημειώσει ραγδαία πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Ο επιπλοκές έχουν μειωθεί σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό και συνήθως οφείλονται στον διαφορετικό τρόπο μετεγχειρητικής επούλωσης για τον κάθε ασθενή.
Οι οφθαλμολογικές εγχειρήσεις έχουν μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Στις λίγες περιπτώσεις όπου εμφανίζονται επιπλοκές, οι συχνότερες από αυτές τις επιπλοκές είναι:

  • Υποτροπή. Ο οφθαλμός οπισθοδρομεί μερικώς προς τον αρχικό βαθμό του διαθλαστικού προβλήματος
  • Νυκτερινά προβλήματα. Οι λεγόμενες νυκτερινές αντανακλάσεις μπορεί να λάβουν χώρα αμέσως μετά από κάποια επέμβαση και συνήθως διαρκούν 3 έως 4 μήνες
  • Ενδοεπιθηλιακή ανάπτυξη. Παράγεται όταν τα κύτταρα της επιθηλιακής επιφανείας αυξάνονται κάτω από τον κερατοειδικό κρημνό κατά την επούλωση της κερατοειδικής τομής
  • Λοιμώξεις. Είναι η σοβαρότερη επιπλοκή και μπορεί να συμβεί τις δύο με τρεις πρώτες ημέρες μετά την εγχείρηση
  • Κερατίτιδα/Ενδοφθαλμίτιδα. Σπάνιες μολύνσεις του κερατοειδή που μπορούν να προσβάλλουν σοβαρά το μάτι
  • Κερατεκτασία. Ο κερατοειδής αποδυναμώνεται και υποχωρεί με συνέπεια υψηλό, ανώμαλο αστιγματισμό και πτώση της όρασης

 

Στo Οφθαλμολογικό Κέντρο Αποκατάστασης Χαμηλής Όρασης Low Vision Clinic μπορούμε να βοηθήσουμε τον ασθενή να ξεπεράσει οποιεσδήποτε επιπλοκές από οφθαλμολογικές επεμβάσεις με σύσταση ειδικής αγωγής, βοηθημάτων ή ακόμη και με συμπληρωματική επέμβαση, αν κριθεί αναγκαίο.