Δυστροφίες Κερατοειδή / Κερατόκωνος

 

Οι δυστροφίες κερατοειδή αποτελούν μία ομάδα κληρονομικών παθήσεων που εκδηλώνονται στην ηλικία των 15 έως 50 ετών. Οι παθήσεις προσβάλλουν και τα δυο μάτια και πολύ συχνά οδηγούν σε σοβαρά προβλήματα όρασης που πιθανόν θα χρειαστούν χειρουργική αντιμετώπιση με μεταμόσχευση κερατοειδούς.

Οι δυστροφίες κερατοειδή είναι οι εξής:

Κερατόκωνος

Ο κερατόκωνος είναι μία μη φλεγμονώδης πάθηση του κερατοειδή, που προκαλεί σταδιακή παραμόρφωση της επιφάνειάς του και του δίνει κωνικό σχήμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση του ειδώλου με συνέπεια τη μερική ή ολική μείωση της όρασης που μπορεί να φτάσει και σε τύφλωση.

Συμπτώματα κερατόκωνου

Βασικά συμπτώματα κερατόκωνου:

  • Αυξημένη μυωπία
  • Παραμόρφωση εικόνων
  • Θολή όραση που δε διορθώνεται με γυαλιά

Στην πλειοψηφία των περιστατικών, η παραμόρφωση εντοπίζεται στο κάτω μισό του κερατοειδούς και παρατηρείται αστιγματισμός.

Αντιμετώπιση κερατόκωνου

Ο κερατόκωνος μπορεί να αντιμετωπιστεί μη επεμβατικά με:

  • Γυαλιά ή μαλακούς φακούς επαφής
  • Άκαμπτους αεροδιαπερατούς φακούς
  • Ενδοκερατικούς δακτυλίους
  • Cross linking κερατοειδούς (ισχυροποίηση κολλαγόνου)

Όταν ο κερατόκωνος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο μπορεί να αντιμετωπιστεί με χειρουργική μεταμόσχευση κερατοειδούς.

Στo Οφθαλμολογικό Κέντρο Αποκατάστασης Χαμηλής Όρασης Low Vision Clinic αντιμετωπίζουμε όλες τις δυστροφίες του κερατοειδή και τον κερατόκωνο με απόλυτη επιτυχία είτε με μη επεμβατικές μεθόδους είτε, εάν χρειαστεί, με χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης κερατοειδούς.