Αφακία και Επιπλοκές Ενδοφακών

 

Στην αφακία, όπως υποδηλώνει και η ίδια η λέξη, παρατηρείται έλλειψη ή απώλεια του φακού του ματιού. Μπορεί να είναι συγγενής ή και επίκτητη όταν έχει προκληθεί από εκτόπιση ή αφαίρεση/εξαγωγή του οφθαλμικού φακού (συνήθως, ύστερα από τραύμα ή εγχείρηση καταρράκτη).

Απαντάται συχνότερα σε μετεγχειρητικές περιπτώσεις και η αντιμετώπισή της ποικίλει, ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς. Γι αυτόν τον λόγο, είναι καλό όλοι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε διαθλαστική επέμβαση, να υποβάλλονται σε ετήσιο οφθαλμολογικό έλεγχο, ανεξαρτήτως της μετεγχειρητικής τους καταστάσεως.

Πώς αντιμετωπίζεται

Η συνιστώμενη λύση στην αφακία είναι η τοποθέτηση ενδοφακών. Πρόκειται για ενδοφακούς, που τοποθετούνται μέσα στο μάτι και τοποθετούνται είτε μεταξύ του κερατοειδούς και της ίριδας, είτε ακριβώς πίσω από την ίριδα. Ωστόσο, η εφαρμογή τους χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς μπορεί να παρουσιαστούν επιπλοκές.

Επιπλοκές ενδοφακών

 • Ανισομετρωπία (μεγάλη διαφορά διαθλαστικής ανωμαλία του ενός ματιού από το άλλο
 • Απώλεια ενδοθηλιακών κυττάρων
 • Αυξημένη πιθανότητα αποκόλλησης
 • Αύξηση ενδοφθάλμιας πίεσης
 • Γλαύκωμα κλειστής γωνίας
 • Κακόηθες γλαύκωμα
 • Καταρράκτης
 • Μετατόπιση του ίδιου του φακού που πιθανόν να χρειαστεί διόρθωση, αλλαγή ή και αφαίρεσή του.
 • Προβλήματα όρασης όπως φωτεινά στεφάνια ή ακτίνες γύρω από τις πηγές φωτός κατά τις νυχτερινές ώρες
 • Πτώση βλεφάρου
 • Φλεγμονές ή και λοιμώξεις κυρίως στον κερατοειδή

Στo Οφθαλμολογικό Κέντρο Αποκατάστασης Χαμηλής Όρασης Low Vision Clinic προσφέρουμε τόσο την τοποθέτηση ενδοφακών με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, όσο και τον συνιστώμενο και απαραίτητο οφθαλμολογικό έλεγχο του ασθενούς.