Απόφραξη Αρτηρίας Αμφιβληστροειδούς

 

Η απόφραξη της αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς είναι μια σοβαρά αγγειακή διαταραχή που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε τύφλωση. Η πάθηση μπορεί να αφορά ολόκληρη την αρτηρία ή ένα μόνο κλάδο της. Προσβάλλει συχνότερα τον ένα οφθαλμό, και σπανιότερα και τους δύο, και παρατηρείται σε μεγαλύτερο βαθμό στις γυναίκες.

Αιτίες

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν στην απόφραξη αρτηρίας αμφιβληστροειδούς. Οι συνηθέστεροι:

  • Υψηλή αρτηριακή πίεση
  • Πιθανό έμφραγμα μυοκαρδίου
  • Προβλήματα στη μιτροειδή βαλβίδα της καρδιάς
  • Δρεπανοκυτταρική αναιμία
  • Διαταραχές πηκτικότητας του αίματος
  • Χρήση ναρκωτικών ουσιών (σε ενδοφλέβια μορφή)
  • Ερυθηματώδης Λύκος

Συμπτώματα

Ο ασθενής νιώθει απότομη και συχνά πολύ σημαντική μείωση της όρασής του ή μείωση της περιφερειακής όρασης χωρίς να έχει επηρεαστεί η κεντρική του όραση. Η διάγνωση της ασθένειας απαιτεί βυθοσκόπηση με ανοιχτή κόρη. Εκεί θα διαπιστωθεί ότι ο αμφιβληστροειδής φαίνεται κίτρινος, λόγω της ισχαιμίας και η ωχρά κηλίδα (περιοχή του αμφιβληστροειδούς) κόκκινη.

Θεραπεία – τρόποι αντιμετώπισης

Σκοπός της θεραπείας είναι η μετακίνηση του εμβόλου που προκάλεσε την απόφραξη ώστε να αιματωθεί ξανά η κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδή. Γίνεται συχνά χρήση laser, με σκοπό την αποφυγή ανάπτυξης νεοαγγείων τα οποία μπορεί να αιμορραγήσουν και να οδηγήσουν ακόμη και σε γλαύκωμα. Ενέσεις κορτιζόνης στον βολβό του ματιού βοηθούν πιθανόν στην ελάττωση του οιδήματος.

Στo Οφθαλμολογικό Κέντρο Αποκατάστασης Χαμηλής Όρασης Low Vision Clinic η απόφραξη της αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς καθώς και όλες οι σχετικές με τον αμφιβληστροειδή παθήσεις, αντιμετωπίζονται  με τη χρήση του πιο προηγμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τα έμπειρα χέρια μας.