Ανιριδία

 

Η ανιριδία, είναι μια ιδιαίτερα σπάνια πάθηση στην οποία το άτομο δεν έχει ίριδα. Η πάθηση συνήθως προσβάλλει και τα δύο μάτια, μπορεί να είναι συγγενής ή να έχει προκληθεί από κάποιο τραυματισμό. Χωρίζεται σε μεμονωμένη, όταν εκδηλώνεται σε παιδί του οποίου οι γονείς δεν είναι φορείς και σύνδρομη, που συνδέεται με άλλες οφθαλμολογικές ανωμαλίες.

Άλλες επιπλοκές

Η ανιριδία συνοδεύεται από θόλωση του κερατοειδούς, καταρράκτη, νυσταγμό και γλαύκωμα. Ένα σημείο προσοχής στα παιδιά με ανιριδία είναι ότι ορισμένα από αυτά εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα για κακοήθη όγκο στα νεφρά (όγκος Wilms), με αποτέλεσμα την άμεση απειλή της ζωής.

Αντιμετώπιση

Δεν υπάρχει ακόμη θεραπεία για τη συγκεκριμένη πάθηση, με την όραση στα παιδιά με ανιριδία να κυμαίνεται γύρω στο ένα δέκατο για το υπόλοιπο της ζωής τους. Η βελτίωση της οπτικής οξύτητας με την χρήση εξειδικευμένων βοηθημάτων όρασης είναι σήμερα το σημαντικότερο όπλο κατά της ανιριδίας.

Στo Οφθαλμολογικό Κέντρο Αποκατάστασης Χαμηλής Όρασης Low Vision Clinic διαθέτουμε τη γνώση και την εμπειρία για να συστήσουμε τα εξειδικευμένα βοηθήματα όρασης που θα βοηθήσουν τους ασθενείς με ανιριδία να ζήσουν μία ποιοτική ζωή, στο μέτρο του δυνατού.