Ακεραιότητα (Integrity)

Δραστηριοποιούμαστε με απόλυτη εντιμότητα και πιστή τήρηση του νόμου του Ιπποκράτη και όλων.